Přijímací zkoušky pro AR 2022/23

Obecné informace související s přijímacím řízením naleznete na webu přijímacího řízení na FF UK, užitečný může být pro uchazeče také web NaKarlovku. Níže jsou uvedeny informace týkající se konkrétních studijních programů realizovaných historickými ústavy.

Bakalářský studijní program Historie (samostatné i sdružené studium)

Den otevřených dveří: 15. 1. 2022 viz web Dne otevřených dveří na UK

Bakalářský studijní program Historie se zaměřením na vzdělávání (povinně sdružené studium)

Den otevřených dveří: 15. 1. 2022 viz web Dne otevřených dveří na UK

Navazující magisterské studium Historie – české dějiny v evropském kontextu (samostatné i sdružené studium)

Den otevřených dveří: 15. 1. 2022 viz web Dne otevřených dveří na UK

Navazující magisterské studium Učitelství historie pro střední školy (povinně sdružené studium)

Den otevřených dveří: 15. 1. 2022 viz web Dne otevřených dveří na UK

Doktorské studium České dějiny

Úvod > Uchazeč > Přijímací zkoušky pro AR 2022/23