Přijímací zkoušky pro AR 2022/23

Obecné informace související s přijímacím řízením naleznete na webu přijímacího řízení na FF UK, užitečný může být pro uchazeče také web NaKarlovku. Níže jsou uvedeny informace týkající se konkrétních studijních programů realizovaných historickými ústavy.

Bakalářský studijní obor Historie (samostatné i sdružené studium)

Den otevřených dveří: 15. 1. 2022 viz web Dne otevřených dveří na UK

Bakalářský studijní obor Historie se zaměřením na vzdělávání (povinně sdružené studium)

Den otevřených dveří: 15. 1. 2022 viz web Dne otevřených dveří na UK

Navazující magisterské studium Historie – české dějiny v evropském kontextu (samostatné i sdružené studium)

Den otevřených dveří: 15. 1. 2022 viz web Dne otevřených dveří na UK

Navazující magisterské studium Učitelství historie pro střední školy (povinně sdružené studium)

Den otevřených dveří: 15. 1. 2022 viz web Dne otevřených dveří na UK

Doktorské studium České dějiny

  • Termín podání přihlášek: do 30.4.2022
  • Termín oborových přijímacích zkoušek: bude upřesněno
  • Náhradní termín přijímací zkoušky: bude upřesněno
  • Předpokládaný počet přijatých studentů: bude upřesněno
  • Podmínky přijímacího řízení obecně
  • Podrobnější informace: bude upřesněno
Úvod > Uchazeč > Přijímací zkoušky pro AR 2022/23