Činátl, Kamil

 

doc. Kamil Činátl, Ph.D.

*24. 3. 1975, Prachatice

Oddělení didaktiky, teorie a metodologie historické vědy
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38

+420 728 081 329
kamil.cinatl@ff.cuni.cz

Konzultační hodiny: zde

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2021 doc. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
 • 2001 – 2008 – Ph.D., Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Dějiny české literatury a teorie literatury 
 • 1993 – 2000 – Mgr., Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Český jazyk a literatura – Historie

Přehled zaměstnání

 • 2009 – dosud – Ústav českých dějin FFUK, odborný asistent 
 • 2008 – dosud – Ústav pro studium totalitních režimů Praha, Oddělení vzdělávání, didaktik
 • 2001 – 2011 – Gymnázium Jana Keplera Praha, učitel českého jazyka a dějepisu

Odborné zaměření

 • Didaktika dějepisu, paměťová studia, dějiny ve veřejném prostoru

Granty

 • 2018 – 2021 – Historylab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti (TAČR)
 • 2016 – 2017 – Inovace výuky dějepisu: vývoj digitální aplikace pro práci s prameny (TAČR)
 • 2010 – 2012 – Dějiny a vyprávění (GAČR)

Členství v redakčních, oborových, vědeckých radách atp. (výběr)

 • 2018 – dosud – člen redakční rady, časopis Historie – otázky – problémy
 • 2006 – 2011 – člen redakční rady, Časopis pro kulturní dějiny Kuděj

Ocenění

 • 2016 – Cena Arnošta z Pardubic v kategorii za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na UK
 • 2014 – Ocenění rektora UK za významnou monografii
Bibliografie

Knižní monografie

 • Kamil ČINÁTL, Naše české minulosti aneb jak vzpomínáme, Praha 2014. 
 • Kamil ČINÁTL, Dějiny a vyprávění. Palackého Dějiny jako zdroj historické obraznosti národa, Praha 2011.
 • Kamil ČINÁTL – Jan MERVART – Jaroslav NAJBERT (ed.), Podoby československé normalizace: dějiny v diskuzi. Praha 2017.
 • Kamil ČINÁTL – Jaroslav PINKAS, Dějiny ve filmu. Film ve výuce dějepisu, Praha, 2014.

Článek v časopise nebo v relativně pravidelně vycházejícím sborníku

 • Kamil ČINÁTL, Public history / dějiny ve veřejném prostoru, Historie-otázky-problémy 10, 2018, 1, s. 7-12.
 • Kamil ČINÁTL – Jaroslav NAJBERT – Čeněk PÝCHA – Jaroslav PINKAS – Vojtěch RIPKA, Digitální technologie ve výuce dějepisu a dalších společenskovědních předmětů, Marginalia Historica 8, 2017, 1, s. 25-40.
 • Cyril BROM – Jaroslav CUHRA – Kamil ČINÁTL – Vít ŠISLER, Stories from the History of Czechoslovakia, A Serious Game for Teaching History of the Czech Lands in the 20th Century, Notes on Design Concepts and Design Process, Lecture Notes in Computer Science, 2012, 7522, s. 67-74.

Článek ve sborníku, kapitola v kolektivní monografii

 • Kamil ČINÁTL, Zobrazení Karla IV. v učebnicích dějepisu, in: Jaroslav Šebek – Blanka Jedličková (ed.), Karel IV. stále živý: odkaz státníka v historiografii a historické paměti, Praha 2017, s. 151-165.
 • Kamil ČINÁTL, Inscenace paměti. Divadelní a filmové vzpomínání na Komenského, in: Lenka Řezníková (ed.), Figurace paměti: J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století, Praha 2014, s. 321-346.
 • Kamil ČINÁTL, Televizní realita normalizace a její ideologický kód. Obrazy zla v normalizačních seriálech a ve filmu, in: Petr Kopal (ed.), Film a dějiny 2. Adolf Hitler a ti druzí – filmové obrazy zla, Praha 2009, s. 241–271.

Vzdělávací software

 • Kamil ČINÁTL a kol., HistoryLab – vzdělávací aplikace pro práci s historickými prameny [software], Praha 2021. Dostupné online: https://historylab.cz/
 • Kamil ČINÁTL a kol., HistoryLab – An educational application for working with historical sources [software], Prague 2020. Dostupné online: https://historylab.cz/en/
 • Vít ŠISLER – Cyril BROM – Kamil ČINÁTL – Jaroslav CUHRA – Marie ČERNÁ – Jakub GEMROT – Jiří HOPPE – Stanislav KOKOŠKA – Lukáš KOLEK –  Jaroslav PINKAS Jaroslav,  Attentat 1942 [software], Prague 2017. Dostupné online: http://attentat1942.com/
 • Vít ŠISLER – Cyril BROM – Kamil ČINÁTL – Jaroslav CUHRA – Marie ČERNÁ – Jakub GEMROT – Jiří HOPPE – Stanislav KOKOŠKA – Jaroslav PINKAS Jaroslav, Československo 38-89: Atentát [software], Praha 2014. Dostupné online: http://cs3889.cz/

Vzdělávací materiály

 • Kamil ČINÁTL – Juliána CHOMOVÁ – Jiří MAHA – Čeněk PÝCHA, Dějepisné sešity Toufar, Praha 2016. Dostupné online: http://sesity.dejepis21.cz/
 • Václav ADÁMEK – Kamil ČINÁTL – Karin HOŘENÍ – Jiří MAHA – Jaroslav PINKAS – Čeněk PÝCHA, Obrazy války [výukové DVD], Praha 2014. Dostupné online:  https://obrazyvalky.dejepis21.cz/
 • Kamil ČINÁTL – Jiří MAHA – Čeněk PÝCHA, Historie 1950: příběhy jednoho zázraku [výukové DVD a vzdělávací web], Praha 2014. Dostupné online: http://historie1950.dejepis21.cz/


Úvod > O ústavu > Lidé > Činátl, Kamil