Konference: Hospitals and the Institutionalization of Health Care in Central and Eastern Europe in the long 19th Century

Německý historický ústav ve Varšavě a Ústav českých dějin FF UK pořádají ve dnech 22.–24. června 2023 mezinárodní konferenci s názvem „Hospitals and the Institutionalization of Health Care in Central and Eastern Europe in the long 19th Century“.

Konference proběhne v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1).

Podrobný program konference naleznete zde.

Úvod > Nástěnka > Konference > Konference: Hospitals and the Institutionalization of Health Care in Central and Eastern Europe in the long 19th Century