CfP: Fenomém YMCA v českom a slovenskom priestore 20. storočia

Dne 13. listopadu 2023 se uskuteční vědecká konference u příležitosti 100. výročí otevření budovy YMCA v Bratislavě.

Cílem konference je představit sdružení YMCA jako významný kulturní, duchovní, sociální, vzdělávací i tělovýchovný fenomén Československa 20. století, přiblížit jej na příkladě místních organizací, stejně jako se pokusit o jeho zasazení do širšího historicko-geografického kontextu.

Více informací o konferenci a přihlašování konferenčních příspěvků naleznete v přiloženém CfP.

Úvod > Nástěnka > Konference > CfP: Fenomém YMCA v českom a slovenskom priestore 20. storočia