Výsledky CSVK Historie 2023

Ve dnech 20.–21. dubna 2023 proběhla Celostátní studentská vědecká konference Historie 2023, organizovaná letos Katedrou historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Své příspěvky předneslo 28 účastníků ze všech univerzit České republiky. Oceněno bylo 14 přednášejících, kteří se umístili na prvních deseti místech.

Filozofická fakulta UK vyslala čtyři soutěžící, z nichž student Ústavu českých dějin Štěpán Rybák se umístil na prvním děleném místě společně se soutěžícím Historického ústavu FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Františkem Schwarzem. Se svojí prací o strategii a kariérních strategiích karlštejnských purkrabí získal Rybák také hlavní cenu Josefa Šusty, udělovanou Sdružením historiků ČR.

Vítězům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci FF UK.

Úvod > Nástěnka > Konference > Výsledky CSVK Historie 2023