Letní škola církevních dějin 2023

Již třetí ročník Letní školy církevních dějin pořádaný ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů s Univerzitou Karlovou, Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Univerzitou Hradec Králové proběhne ve dnech 4.–8. září 2023 v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích.

Letní škola nabídne především studentům, ale i badatelům, učitelům a dalším zájemcům z širší veřejnosti sérii přednášek, diskusí, workshopů a exkurzí, které zajišťují pozvaní odborníci. Nesoustředí se na jedno téma nebo časové období, ale chce přinést inspiraci z různých oblastí církevních a náboženských dějin, s cílem představit bohaté možnosti tohoto oboru stojícího na pomezí „světského“ a „duchovního“,  na pomezí několika vědních oborů a konfesí. Stává se tak tradicí, že setkání se odehrává v interdisciplinárním dialogu historie, historiografie, teologie, archivnictví a pomocných věd historických, dějin umění anebo pedagogiky.

Účast na letní škole lze zapisovat v rámci studia na FF UK v SIS (AHSV01128, AHSN00268). Po skončení zápisu lze využít možnost dodatečného zápisu. Pro dodatečný zápis na fakultách UK kontaktujte organizátory z jednotlivých fakult.

Účast na letní škole bude zpoplatněna, studenti si hradí ubytování a stravu.

Veškeré praktické informace naleznete zde, případně v SIS pod uvedenými kódy.

K dispozici je již i podrobný program letní školy.

Úvod > Nástěnka > Studium > Letní škola církevních dějin 2023