Termíny zkoušek na ÚČD (květen–červen 2023)

Státní zkouška magisterská (SZZk)

Obhajoby a ústní zkoušky: pondělí a úterý 5.–6. června 2023
Přihláška: do 10. května 2023 26. dubna 2023
Odevzdání diplomové práce: do 15. května 2023, 13:00 hod

Diplomová práce musí být vložena do SIS a odevzdána ve dvou exeplářích v kroužkové vazbě na sekretariát ÚČD.

Státní zkouška bakalářská (BZZk)

Obhajoby a ústní zkoušky: úterý a středa 20.–21. června 2023
Přihláška: do 10. května 2023
Odevzdání bakalářské práce: do 30. května 2023, 13:00 hod

Bakalářská práce musí být vložena do SIS a odevzdána ve dvou exeplářích v kroužkové vazbě na sekretariát ÚČD.

Státní doktorská zkouška (Ph.D.)

Zkouška: pátek 26. května 2023
Přihláška: do 26. března 2023

Závaznou přihlášku je nutno podat na Oddělení doktorského studia a její kopii na ÚČD.

Oborová/dílčí doktorandská zkouška

Zkouška: pátek 26. května 2023
Přihláška: do 9. května 2023

Závaznou přihlášku je možno podat přes podatelnu, poštou, elektronicky nebo osobně na sekretariát ÚČD.

V Praze 16.3.2023

Úvod > Nástěnka > Termíny zkoušek na ÚČD (květen–červen 2023)