Nabídka kurzů CPPT

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK nabízí volitelné kurzy zaměřené na praktické rozvíjení podnikavostiinovativního myšlení, spolupráce a posunování vědy do praxe, které jsou vhodné pro všechny studenty napříč obory a fakultami UK.

Hlásit se mohou i zaměstnanci UK, a to přes Vzdělávací portál UK.

V LS 2022/2023 se vypisují kurzy:

  • Inovační laboratoř – Rozjeď projekt
  • MSI1 – Management vědy a inovací (doporučeno pro doktorandy)
  • Živá laboratoř spolupráce
  • Buď slyšet! Úvod do podcastů

Více informací o jednotlivých kurzech všetně příslušných kódů naleznete v přiloženém dokumentu nebo na webových stránkách CPPT.

 

Úvod > Nástěnka > Studium > Nabídka kurzů CPPT