Mezinárodní konference Utváření českého „národního příběhu“ v 19. století

Sdílíme pozvání na mezinárodní vědeckou konferenci Utváření českého „národního příběhu“ v 19. století – pohled zvenčí / The shaping of the Czech „national story“ in the 19th century
– a view from outside, která se uskuteční ve dnech 24.–25. dubna 2023 na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Více informací včetně přihlašovacího formuláře naleznete v přiložených dokumentech.

Pozvánka

Invitation

Přihlašovací formulář (ENG)

Úvod > Nástěnka > Mezinárodní konference Utváření českého „národního příběhu“ v 19. století