Nový sborník Collegia Carolina

Tento měsíc vyšel 42. svazek ediční řady „Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum“ (BWT) předkládající příspěvky přednesené na konferenci „Kindheiten in den böhmischen Ländern und der Slowakei, 19.–20. Jahrhundert“, pořádané v bavorském Fischbachau za spolupráce Collegia Carolina, Ústavu českých dějin FF UK a Historického ústavu SAV v listopadu 2019.

Na vydání publikace se editorsky i autorsky podílel doc. Jan Randák, autorem jedné z publikovaných studií je rovněž doktorand ÚČD Mgr. Martin Pácha.

 

 

 

Úvod > Nástěnka > Publikace > Nový sborník Collegia Carolina