Účast na workshopu doktorandů (Univerzita J. Selyeho, Komárno)

Dne 28. října 2022 se na půdě Univerzity J. Selyeho v Komárně konal společný workshop doktorandů Ústavu českých dějin FF UK, Katedry historie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho a Historického ústavu Slovenské akademie věd. Na straně vyučujících sezení řídili doc. László Szarka, doc. Barnabás Vajda, dr. Miroslav Michela a dr. Matej Hanula. Na straně vystupujících se za doktorandy ÚČD zúčastnila Mgr. Jana Kynkorová, která představila svůj výzkum žité kultury studentů na pražských vysokoškolských kolejích pro nemajetné v letech 1918–1948, a také Mgr. Otmar Beneš s teoreticko-metodologickými východisky své vznikající dizertace na téma vztahu české společnosti k řádům a vyznamenáním.

Vystupujících bylo celkem osm, tematicky se většina příspěvků soustředila na dějiny vzdělávání (např. ideologickou zatíženost historických učebnic), objevily se ale i příspěvky zaměřené na alternativní hudební a environmentální společenské proudy v době normalizace. Workshopu předcházela průvodcovaná prohlídka města, při níž nás dr. Michela a doc. Attila Simon seznámili se složitým národnostním vývojem zdejší společnosti, který se dodnes odráží nejen na historických pamětihodnostech, ale i na samotné vzdělávací, kulturní a správní funkčnosti města. Program zakončila prohlídka novověké pevnosti Komárno na soutoku řek Váh a Dunaj, která je v současnosti postupně rekonstruována.

Úvod > Nástěnka > Účast na workshopu doktorandů (Univerzita J. Selyeho, Komárno)