Konference Finis koncertu velmocí

Ústav českých dějin FF UK ve spolupráci s KTF spolupořádá konferenci „Finis koncertu velmocí“ u příležitosti 100. výročí úmrtí císaře a posledního českého krále Karla. Konference se bude konat na FF UK 10. – 11. listopadu 2022 a do 15. září přijímá návrhy na příspěvky s tématy „Evropa na prahu krátkého 20. století“, „Rakousko-uherská monarchie na konci dlouhého 19. století a císař Karel“ a „Habsburkové a šlechta v české kolektivní paměti“. Více informací na webu https://finiskoncertu.cz.

Úvod > Nástěnka > Konference > Konference Finis koncertu velmocí