Vyhlášení 20. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře

Výbor Sdružení historiků České republiky a výbor Pekařovy společnosti Českého ráje vyhlašují jubilejní 20. ročník soutěže o Cenu Josefa Pekaře, v níž chtějí ocenit nejlepší monografii z českých dějin. Do soutěže mohou přihlašovat své monografie historičky a historici, kteří v době uzávěrky přihlášek nepřesáhli věk 35 let. Uzávěrka soutěže je 31. května 2022. Do ní je možno přihlásit monografie vydané v letech 2020 a 2021. Práce je třeba osobně předat nebo zaslat poštou na adresu: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. (Vlašská 9, 118 40 Praha 1), spolu s průvodním – vlastnoručně podepsaným – dopisem, v němž budou uvedeny tyto údaje: název monografie, místo a rok vydání, desetiřádková charakteristika této monografie, datum narození autorky či autora a kontaktní adresa. Na obálku je třeba uvést poznámku: „Soutěž o Cenu Josefa Pekaře“. Další podrobnosti k Vyhlášení soutěže a Statuta soutěže

Úvod > Nástěnka > Vyhlášení 20. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře