Workshop pro studenty magisterského a doktorandského studia

Ve čtvrtek 26. května 2022 se od 16:30 v místnosti č. 201 uskuteční workshop o grantových projektech, určený pro student(k)y Ph.D. a NMgr. studia. Setkání má za cíl především seznámit současné i budoucí student(k)y s možnostmi podávání grantových projektů i s aktuálními zkušenostmi těch, kteří již takové projekty řeší nebo je podávají.
Předběžný program workshopu (změna vyhrazena):

  • informace o možnosti podávat projekty v rámci GAUK (Jaroslav Svátek, Lenka Prasličáková – grantové oddělení FF UK)
  • představení běžícího projektu GAUK „Meze náboženské plurality: Letniční hnutí v poststalinském Československu“ (Martin Pácha)
  • představení běžícího projektu START „Surrounded by Ancestors. Depiction of Luxembourg and Plantagenet Genealogies in the 14th and 15th Centuries“ (Barbora Uchytilová – Jakub Jauernig)
  • představení návrhu projektu PRIMUS „Women and the Order of the Golden Fleece in the Second Half of the Seventeenth Century“ (Ondřej Lee Stolička)

Upřesněný program bude v předstihu zveřejněn na webových stránkách a facebooku ÚČD FFUK
Na workshop bude také možné se připojit online přes aplikaci MS Teams.

Úvod > Nástěnka > Studium > Workshop pro studenty magisterského a doktorandského studia