Termíny zkoušek a závěrečných prací na Ústavu českých dějin (květen-červen 2022)

Státní zkouška bakalářská (BZK) se koná v pondělí 13. června 2022 a úterý 14. června 2022.
Termín odevzdání přihlášek je 10. 5. 2022.
Práce musí být vložená do SIS nejpozději do 23. 5. 2022. O odevzdání práce informujte vedoucí/ho práce a sekretariát ÚČD prostřednictvím e-mailu.
POZOR: Dva pracovní výtisky bakalářských prací se odevzdávají na ÚČD nejpozději do 23. 5. 2022.

Státní zkouška magisterská (SZZK) se koná v pondělí 30. května 2022 a úterý 31. května 2022.
Termín odevzdání přihlášek je 26. 4. 2022.
Práce musí být vložená do SIS nejpozději do 9. 5. 2022. O odevzdání práce informujte vedoucí/ho práce a sekretariát ÚČD prostřednictvím e-mailu.
POZOR: Dva pracovní výtisky diplomových prací se odevzdávají na ÚČD nejpozději do 9. 5. 2022.

Státní doktorská zkouška (SDZK) se koná ve středu 22. června 2022.
Závaznou přihlášku je nutné podat na oddělení doktorského studia (ODSAK) nejpozději do 22.4.2022, kopii přihlášky prosíme odevzdat i na ÚČD.

Dílčí oborová zkouška se koná ve středu 22. června 2022.
Závaznou přihlášku je třeba podat na sekretariát ÚČD nejpozději do 6. 6. 2022.

Úvod > Nástěnka > Termíny zkoušek a závěrečných prací na Ústavu českých dějin (květen-červen 2022)