Termíny na Ústavu českých dějin: leden 2019

Termíny: leden – únor 2019

Státní zkouška magisterská (SZZK)
Obhajoby a SZZK-ústní úterý 28. ledna. 2020
Jednou z podmínek úspěšného přihlášení je (přihláška do 6. 12. 2020), že práce musí být vložena do SIS a odevzdána ve 2 exemplářích na sekretariátu ÚČD nejpozději
úterý 7. ledna 2020 do 14:00 hod.

Státní doktorská zkouška (Ph.D.)
pátek 7. února 2020
Závaznou přihlášku je nutné podat na oddělení vědy + kopii přihlášky odevzdat na ÚČD.

Dílčí doktorandská zkouška
pátek 7. února 2020
Závaznou přihlášku je třeba podat nejpozději do  středy 15. ledna 2020.

Státní zkouška bakalářská (BZZK)
pondělí 27. ledna 2020
úterý 28. ledna 2020
Organizátorem lednových bakalářských zkoušek je Ústav hospodářských a sociálních dějin, kde uchazeč předkládá a odevzdává  bakalářskou práci a případně získá  i potřebné informace.
Dle sdělení ÚHSD je nutné bakalářskou práci odevzdat nejpozději v
pátek 3. ledna 2020.

V Praze 16. 12. 2019

T. Jelínková

Úvod > Nástěnka > Termíny na Ústavu českých dějin: leden 2019