Zemřel prof. Josef Petráň

S lítostí Vám oznamujeme, že dne 3. prosince 2017 zemřel prof. Josef Petráň – v letech 1990-1994 prorektor Univerzity Karlovy, 1992–2005 ředitel Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu UK a od roku 1953 do roku 1992 pracovník dnešního Ústavu českých dějin FF UK (tehdy Katedry Československých dějin).

Nekrolog z pera prof. Zdeňka Beneše.