Vyhlášení Ceny francouzského velvyslanectví

V letošním roce se opět vyhlašují Ceny francouzského velvyslanectví v České republice. Chtěli bychom Vás tímto oslovit k nominacím na Cenu Jacquese Derridy. Cílem této soutěže je ocenit nejlepší výzkumnou práci Ph.D. studentů ve všech oborech společenských a humanitních věd. Nominováni mohou být studenti, kteří splňují následující požadavky:
• Jejich výzkum se pohybuje v oblasti společenských a humanitních věd.
• Jsou české nebo slovenské národnosti a jsou ke dni 1. 5. 2021 mladší 33 let.
• V současné době jsou zapsáni do doktorského SP na české vysokoškolské instituci nebo obhájili doktorskou disertační práci v roce 2020 nebo 2021.
• Jsou autory alespoň jednoho vědeckého článku publikovaného nebo přijatého k publikaci (musí být doložen dopisem redaktora) v recenzovaném mezinárodním periodiku.
• Jejich doktorské studium nekoliduje s prací pro Mgr. Karla Janečka.

Přihláška musí obsahovat:
• Akademický životopis včetně seznamu publikací (u publikací v recenzovaném periodiku uveďte akademický časopis indexovaný takovými databázemi, jako jsou Web of Science nebo Scopus včetně rankingu).
• Zdůvodnění nominace (maximálně na 5 stran) prezentující výzkumné aktivity nominovaného studenta a možnosti uplatnění jeho výzkumu v češtině a francouzštině.
• Sumarizaci výše uvedené prezentace v češtině, francouzštině nebo angličtině (maximálně půl stránky).
• Doporučení od školitele, prezentující jak nominovaného studenta, tak jeho výzkumné aktivity.

Výhra v soutěži je honorována a její součástí je i stipendium na měsíční stáž ve Francii.
Prosíme, abyste nám návrhy Vašich nominací zasílali ve wordu na emailovou adresu tereza.slukova@ff.cuni.cz, a to nejpozději do 11.4.2021.
Další informace zde

Kontakt pro případné dotazy:
Tereza Sluková
Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
E: tereza.slukova@ff.cuni.cz
T: + 420 221 619 305
W: www.ff.cuni.cz<http://www.ff.cuni.cz/>