Výběrové řízení na dva vědecké pracovníky

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

věnujte prosím pozornost vyhlášenému výběrovému řízení na dvě pozice vědeckých pracovníků pro studenty doktorského studia v historických, sociálních nebo lingvistických vědách. Jedná se o termínované pozice v rámci projektu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UK, které předpokládají půlroční stáž na významné akademické instituci buď ve Velké Británii, nebo v Německu (hrazeno z prostředků grantu) a půlroční tzv. návratovou fázi v rámci FF UK, během níž musí být uchazeč stále studentem doktorského studia na FF UK.

Podrobnosti o přihlášce a podmínkách pracovní pozice najdete na stránce FF UK:

https://www.ff.cuni.cz/2017/12/vyberove-rizeni-ze-dne-7-12-2017-filozoficka-fakulta-job-offer-7-december-2017-faculty-arts/