Historie – Otázky – Problémy

 

Electoral violence and state power. Municipal elections in České Budějovice 1901–1906

Abstract: This study focuses on electoral manipulation as exemplified by the municipal elections in České Budějovice. The spotlight is not just on the electoral campaign itself, but also on the reaction of the state authorities to attempts made by the ruling party to influence the number of voters in various ways in order to take control of the town in subsequent electoral periods.

 Keywords: Austria-Hungary; municipal elections; electoral manipulation; state administration; České Budějovice

 PhDr. Martin Klečacký je pracovníkem Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd České republiky a současně doktorandem Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se vztahem mezi politickou reprezentací a státní správou na příkladu Rakouska-Uherska (klecacky.martin@seznam.cz).

Celý text ke stažení: Klečacký