České středověké cestopisy. Syntéza, komparace, nové interpretace

Projekt podpořený Grantovou agenturou České republiky, č. 20-08078S

Řešitel: dr. Jaroslav Svátek
Člen řešitelského týmu: dr. Vojtěch Bažant

Doba řešení: 2020–2022

Anotace:
Projekt se zaměřuje na syntetické zpracování a komplexní zhodnocení cestopisných textů, které vznikly nebo byly čteny na území českých zemí v pozdním středověku. Řešitelský tým se věnuje rovněž recepci cestopisných textů v českých zemích v pozdním středověku na základě analýzy jejich dochování ve formě rukopisů i inkunábulí.