Historie – Otázky – Problémy

Výzvy k publikování

  • Náboženství a církev v době předmoderní

CfP_2022_2_Náboženství-a-církev-v-době-předmoderní_cz

  • Historické vzdělávání v éře nových médií

CfP_2021_2_Historické vzdělávání_cz
CfP_2021_2_Historické vzdělávání_en

Minulé výzvy

  • Mladá věda

CfP_2021_1_Mladá-věda_cz

  • Dětství a mládež v socialistickém Československu

CFP_2018_2_Detstvi a mladez
CFP_2018_2_Childhood and youth in socialist Czechoslovakia

  • Mocensko-politická prezentace

CfP_2019_1_korunniZeme8
CfP_2019_1_Power-political presentation and representation of Czech kings in Lusatia and Silesia_en

  • Totenkultur

Totenkultur_CfP
CfP_2019_2_Totenkultur The dead and the revived grave

  • Život v československém exilu v Londýně za 2. světové války

CfP_Exil_Britanie
CfP_2020_1_The life of the political exile community in Great Britain

  • Šlechta a města ve středověku

CfP_2020_2_Šlechta a města ve středověku
CfP_2020_2_The nobility and towns in the Middle Ages