Historie – Otázky – Problémy

 

 Prag – Residenz des Habsburgers Ferdinand I. 1526–1564


Vědečtí redaktoři čísla

Jaroslava Hausenblasová – Marie Šedivá Koldinská


I. Studie


II. Recenze, anotace, zprávy

  • Kateřina DUFKOVÁ, Jan Šembera Černohorský z Boskovic. Moravský Petr Vok, Praha 2013 (Jaroslava Hausenblasová)

  • Václav BŮŽEK – Pavel MAREK, Smrt Rudolfa II., Praha 2015 (Marie Šedivá Koldinská)

  • Hermann KINNE, Das Kollegiatstift St. Petri zu Bautzen von der Gründung bis 1569, (Germania Sacra, Dritte Folge 7, Die Bistümer der Kirchenprovinz Magdeburg. Das (exemte) Bistum Meissen 1), Berlin – Boston 2014 (Jan Zdichynec)

  • Translating Christianity (University of York, 28.–30. července 2015) (Alena A. Fidlerová)

  • Výzkum historických regionů ve spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Uniwersytetem Wrocławskim v letech 2013–2015 (Jan Zdichynec)

  • III. Anotace disertačních prací obhájených v Semináři raně novověkých dějin ÚČD FF UK v letech 2009-2015