Historie – Otázky – Problémy

 

Kříž versus půlměsíc. Literární a umělecká tvorba jako prostor střetů mezi křesťanstvím a islámem


Vědečtí redaktoři čísla

Alena A. Fidlerová – Martin Holý – Marie Šedivá Koldinská


I. Studie


II. Recenze, anotace, zprávy

 • Božidar JEZERNIK (ed.), Imagining ,the Turkʽ, Newcastle upon Tyne 2010 (Imaginarni “Turek“, Ljubljana 2012)
  Jan Andrle
  Pavel KOSEK – Marie ŠKARPOVÁ – Tomáš SLAVICKÝ (edd.), Fridrich Bridelius: Jesličky. Staré nové písničky, Brno 2012
  Alena A. Fidlerová
  Marie Šedivá KOLDINSKÁ – Ivo CERMAN a kol., Základní problémy studia raného novověku, Praha 2013
  Jaroslava Hausenblasová
  Veronika ČAPSKÁ, Představy společenství a strategie sebeprezentace. Řád servitů v habsburské monarchii (1613–1780), Praha 2011
  Marek Brčák
  Marek STARÝ, Přední klenot zemský: větší zemský soud Království českého v době rudolfínské, Praha 2014
  Kateřina Dufková
  Religions of the book. Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (SHARP) (Antverpy, 17.–21. září 2014)
  (Alena Andrlová Fidlerová)
  Evidence, popis a klasifikace řádových pramenů historiografického charakteru (Olomouc, 12. června 2014). Monastica historia II: Ordenshistoriographie in Mitteleuropa – Gestaltung und Wandlung des institutionalen und persönlichen Gedächtnisses in der Frühen Neuzeit (Sankt Pölten, 22.–23. září 2014)
  Jan Zdichynec
  Náboženské střety a konfesní násilí ve střední Evropě v 15.–18. století (Praha, 18. června 2014)
  Jan Zdichynec


  III. Bakalářské práce obhájené v Semináři raně novověkých dějin ÚČD FF UK v letech 2012–2014