Historie – Otázky – Problémy

 

Politická kultura v českých zemích a v Československu 1848–1948


Vědečtí redaktoři čísla

Jana Čechurová – Luboš Velek


I. Studie


II. Recenze, anotace, zprávy

  • Johanna LINDNER – Corinna MALECHA (edd.), Zůstali tu s námi. Bei uns verblieben, Příběhy českých Němců / Geschichten tschechischer Deutscher, Praha 2013 (Pavel Andrš)
  • Překvapení mezi sedmnácti placičkami. Jan Müller – Jan Richter – Lukáš Sýkora – Oldřich Zámostný, Šimek & Grossmann Komplet 1966–1971. 17 CD. Legendy, objevy a unikáty, Praha 2013 (Josef Nožička)
  • Internationale Jugendbegegnung zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus in St. Petersburg: Die Blockade von Leningrad und der Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion (Petrohrad, 21.–27. ledna 2014, Jakub Raška)
  • Okupací nezlomeni. K 75. výročí 15. března 1939 (Praha, 18. března 2014, Karolína Stegurová)
  • Česká politická pravice v letech 1938–1945 (Praha, 6. listopadu 2013, Pavel Horák)
  • Jan HÁBL, Učit (se) příběhem. Komenského Labyrint a didaktické možnosti narativní alegorie, Brno 2013 (Marek Fapšo)
  • Strukturelle Bedingungen und Konfliktfelder religiöser Vergemeinschaftung (Řím, 27.–28. března 2014, Jan Tesař)

III. Bakalářské práce obhájené v Semináři moderních dějin ÚČD FF UK v letech 2006–2014