Historie – Otázky – Problémy


České katolické bible v 18. a 19. století aneb Dědictví svatováclavské 

 

Abstract: The Czech Bible (1677–1715) traditionally called the St Wenceslas Bible is the primary text for a number of Catholic Bibles published during the 18th and 19th centuries. While the St Wenceslas Bible came to be the focus of detailed philological interpretation, the follow-on Czech translations have not previously been described in great detail in linguistic terms. The aim of this paper is to determine more precisely the extent to which 18th and 19th century Czech Catholic Bibles were dependent on the text of the St Wenceslas Bible. A separate survey (i.e. a comparison of selected biblical verses in the translations under review) indicates that the basis for most 19th century Bibles was the edition and redaction by F. F. Procházka from 1804, in which a number of changes were made in accordance with the Kralice Bible.

Keywords: Kralice Bible; St Wenceslas Bible, 18th and 19th century Czech Bibles; Bible translations

Doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D., člen katedry bohemistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, lingvista. Mezi oblasti jeho zájmu patří historický vývoj českého jazyka, vlastní jména v češtině a jazyk literárních děl a také jazyk překladů bible (karelkomarek@atlas.cz).