Historie – Otázky – Problémy


Bibličtina a Kralická biblia v slovenskom evanjelickom prostredí – literárne dozvuky

 

Abstract: This study deals with Bible Czech, the traditional language of the Slovak Evangelical church associated with the Kralice Bible, its disappearance from church life during the 20th century and the literary echoes among contemporary Slovak authors. It presents the results of research into the Slovakized form and reflection of Bible Czech in the private lives of witnesses to the Slovak Evangelical community in a comparison with a discussion on Bible Czech in Cirkevné listy from 1943 and it presents evidence of the continuity of this cultural tradition in the work of Slovak authors (e.g. Ivan Kadlečík, Vladimír Mináč, Milan Rúfus and Rudolf Sloboda), who have incorporated various fragments of biblical texts and hymns in Biblical Czech in intertextual references in their literary works, essays and memoirs of various kinds.

Keywords: Kralice Bible among Slovak Protestants; Tranoscius; Bible Czech; ecclesiastical language; Czecho-Slovak ties; cultural tradition; intertextuality 

Doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc., působí na Katedře středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se výzkumem lexikální zásoby slovenštiny a češtiny a sociolingvistikou se zaměřením na česko-slovenské jazykové vztahy (mira.nabelkova@gmail.com).