Historie – Otázky – Problémy

Biblické citace v českých nedělních postilách konce 17. a první poloviny 18. století

 

Abstract: This paper deals with both the frequency of biblical quotations in Czech Sunday postils and the links between the quotations and printed Czech Bible translations. The differences do not usually relate to the moral or the dogmatic content of Scripture. The preachers often prefer their own translation of the Vulgate over the text of the St Wenceslas Bible and older Bible translations. This applies particularly in cases where the archaisms of the older Bible translations might have clouded the meaning of the text for readers or listeners. Typical of some preachers is their numerous omissions from biblical quotations and also their tendency to paraphrase or adapt biblical texts.

Keywords: sermons; quotations; omissions; paraphrases; archaisms

PhDr. Miloš Sládek, Ph.D., je kurátorem Literárního archivu Památníku národního písemnictví, zároveň vyučuje starší českou literaturu na Pedagogické fakultě a na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Zaměřuje se zejména na českou pobělohorskou literaturu, především prózu (milos.sladek@seznam.cz).

Biblické citace v českých nedělních postilách konce 17. a první poloviny 18. století

 

Abstract: This paper deals with both the frequency of biblical quotations in Czech Sunday postils and the links between the quotations and printed Czech Bible translations. The differences do not usually relate to the moral or the dogmatic content of Scripture. The preachers often prefer their own translation of the Vulgate over the text of the St Wenceslas Bible and older Bible translations. This applies particularly in cases where the archaisms of the older Bible translations might have clouded the meaning of the text for readers or listeners. Typical of some preachers is their numerous omissions from biblical quotations and also their tendency to paraphrase or adapt biblical texts.

Keywords: sermons; quotations; omissions; paraphrases; archaisms

PhDr. Miloš Sládek, Ph.D., je kurátorem Literárního archivu Památníku národního písemnictví, zároveň vyučuje starší českou literaturu na Pedagogické fakultě a na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Zaměřuje se zejména na českou pobělohorskou literaturu, především prózu (milos.sladek@seznam.cz).