Historie – Otázky – Problémy

Židovská a izraelská studia ve 21. století

 


Vědečtí redaktoři čísla:

Marcela Zoufalá – Pavel Sládek


I. Studie


II. Materiály


III. Recenze, anotace, zprávy

 • Magda VESELSKÁ, Archa paměti. Cesta pražského židovského muzea pohnutým 20. stoletím, Praha 2012 (Ines Koeltzsch)
 • Jan ŽUPANIČ, Židovská šlechta podunajské monarchie : Mezi Davidovou hvězdou a křížem. Praha 2012 (Daniel Baránek)
 • Výpovědi pamětníků romského holocaustu v Muzeu romské kultury v Brně (Michal Schuster)
 • Jehuda HA-LEVI, Kniha argumentů a důkazů ve prospěch opovrhovaného náboženství (Kniha Chazarů), známá jako Kuzari (přel. Dita Rukriglová a Daniel Boušek), Praha 2013 (Pavel Sládek)
 • Ida BLOOM – Karen HAGEMANN – Catherine HALL, Gendered Nations: Nationalism and Gender Order in the long Nineteenth Century, Oxford 2000 (Jan Mareš)

IV. Seznamy a anotace kvalifikačních prací vzniklých na FF UK a věnovaných judaistické problematice

 • Seznam a anotace vybraných kvalifikačních prací věnovaných judaistické problematice do roku 2000
 • Seznam a anotace diplomových, rigorózních a disertačních prací obhájených na Ústavu Blízkého východu a Afriky (2000–2013)
 • Diplomové práce
 • Rigorózní a disertační práce
 • Seznam a anotace kvalifikačních prací věnovaných judaistické problematice a obhájených na Ústavu českých dějin FF UK (2000–2012)
 • Obecné pokyny pro autory