Historie – Otázky – Problémy

Příběhy a symboly v soudobých dějinách

 


Vědecký redaktor čísla:

Jan Randák


I. Studie


II. Recenze, anotace, zprávy

  • Maurice Halbwachs, Kolektivní paměť, Praha 2009 (Marek Fapšo)
  • Wolfgang Wippermann, Dämonisierung durch Vergleich: DDR und Drittes Reich, Berlin 2009 (Ondřej Táborský)
  • Marcin Filipowicz – Alena Zachová, Rod v memoárech. Případ Hradec Králové, Červený Kostelec 2009 (Jan Mareš)
  • Berlin im Nationalsozialismus. Jugendbegegnung zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus (22.–27. ledna 2012) (Marta Škubalová – Vojtěch Pojar)
  • V Ostravě se už potřetí mluvilo. Postřehy z mezinárodní konference o výuce soudobých dějin „I mlčení je lež“ (Michal Macháček)

III. Seminář soudobých dějin ÚČD FF UK – diplomové práce (2002–2011)

  • Seznam diplomových prací obhájených v Semináři českých novověkých a Semináři soudobých dějin ÚČD FF UK v letech 2002–2011
  • Anotace diplomových prací obhájených v Semináři soudobých dějin ÚČD FF UK v letech 2006–2011