Historie – Otázky – Problémy

Antisemitismus v československé zahraniční armádě na Středním východě a ve Velké Británii za druhé světové války

 

Abstract: The article deals with antisemitism in the Czechoslovak foreign army in the Middle East and in Great Britain during WWII. It focuses on concrete examples of antisemitic behaviour and attacks, including the reactions of the military commanders and political representatives to certain antisemitic incidents among soldiers. It also mentions the disagreement with Jewish soldiers joining the Czechoslovak foreign army expressed by Sionist organizations in Palestine (especially the Hitachdut Oley Czechoslovakia, which represented Sionist expatriates from Czechoslovakia). An account is given of the situation of Jewish soldiers and the crisis of the army in Great Britain in 1940, in particular the soldier revolt in the Cholmondeley camp, the reaction of the Jewish army officers and also the creation of the so-called commemorative letter for president Beneš, written by Jewish soldiers in an attempt to summarize antisemitic incidents in the Czechoslovak army. The article only deals with ground forces, leaving air forces aside.

Key words: Jews, antisemitism, Czechoslovak foreign army, WWII, Great Britain, the Middle East

Mgr. Magdalena Sedlická je doktorandkou Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; zároveň působí v Oddělení pro dějiny šoa Židovského muzea v Praze. Zaměřuje se na soudobé dějiny Židů v českých zemích, především na problematiku antisemitismu (sedmag@seznam.cz).