Historie – Otázky – Problémy

Ideály a konfrontace v soudobých dějinách

 


Vědecký redaktor čísla:

Jan Randák


I. Studie


II. Nekrolog

 • Historik, který „poznal světlo a už více nechtěl tmu“. Za Jozefem Jablonickým (Michal Macháček)

III. Recenze, anotace, zprávy

 • Alena BARTLOVÁ, Túžby, projekty a realita. Slovensko v medzivojnovom období, Bratislava 2010 (Zdislava Dvorščáková)
 • Susanne BREUSS, Window Shopping. Eine Fotogeschichte des Schaufensters, Wien 2010 (Ondřej Táborský)
 • Lidice (Gabriela Havlůjová ve spolupráci s Janem Randákem)
 • Mezinárodní vědecká konference Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži (1938–1945) (Zdislava Dvorščáková)
 • Different Images: Perceptions of Edvard Beneš in Czech and European Contexts / Unterschiedliche Bilder: Wahrnehmungen Edvard Benešs in tschechischen und europäischen Kontexten (Eva Palivodová, Vojtěch Kessler, Pavel Horák)
 • Josef TANCER, Neviditeľné město. Prešporok/Bratislava v cestopisnej literatúre, Bratislava 2013 (Michal Kurz)
 • Robert CONQUEST, Velký teror: nové zhodnocení, Praha 2012 (Pavel Vodička)
 • Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ, Z Prahy proti Titovi! Jugoslávská prosovětská emigrace v Československu, Praha 2012 (Silvie Vančurová)

IV. Seminář soudobých dějin ÚČD FF UK – bakalářské práce (2006–2012)

 • Seznam bakalářských prací obhájených v Semináři českých novověkých a Semináři soudobých dějin ÚČD FF UK v letech 2006–2012
 • Anotace bakalářských prací obhájených v Semináři českých novověkých a Semináři soudobých dějin ÚČD FF UK v letech 2006–2012
 • Obecné pokyny pro autory / Instructions for authors