Historie – Otázky – Problémy

Jinakost našich společných dějin

 


Vědecký redaktor čísla:

Zdeněk Beneš


I. Studie


II. Recenze, anotace, zprávy

  • František Vnuk, Karol Sidor. Denníky 1930–1939, Bratislava 2010 (Zdislava Dvorščáková)
  • Medzinárodná vedecká konferencia „Jan Šrámek a jeho doba“, Umelecké centrum Univerzity Palackého (Konvikt), Olomouc, 23. september 2010 (Zdislava Dvorščáková)
  • Miloš Havelka, Ideje – dějiny – společnost. Studie k historické sociologii vědění,
  • Brno 2010 (Marek Fapšo)
  • Juraj Šuch, Naratívny konštruktivizmus Haydena Whita a Franka Ankersmita,
  • Ostrava 2010  (Marek Fapšo)
  • Žena jako subjekt a objekt dějepisného vyučování (Iva Dvořáková)
  • Dva projekty věnované tématům regionální identity a regionálního vědomí (Jan Zdichynec)

III. Seminář teorie a metodologie historické vědy ÚČD FF UK – bakalářské a diplomové práce (2000–2010)

  • Seznam diplomových a bakalářských prací obhájených v Semináři teorie a metodologie historické vědy ÚČD FF UK v letech 2000–2010
  • Anotace diplomových a bakalářských prací obhájených v Semináři teorie a metodologie historické vědy ÚČD FF UK v letech 2000–2010