Historie – Otázky – Problémy

Vědecký redaktor čísla:

Jana Čechurová


I. Studie


II. Nekrolog

  • Robert Kvaček, Zemřel profesor Jan Kuklík

III. Recenze, anotace, zprávy

  • Ohlédnutí za výročím Karla Kramáře (Lukáš Šlehofer)
  • Lothar Höbelt – Thomas G. Otte (edd.), A Living Anachronism? European Diplomacy and the Habsburg Monarchy. Festschrift für Francis Roy Bridge zum 70. Geburtstag, Wien – Köln – Weimar 2010 (Luboš Velek)
  • Helena Kokešová – Vlasta Quagliatová (edd.), Korespondence T. G. Masaryk – staročeši, Praha 2009 (Tomáš W. Pavlíček)
  • Zdeněk Václav Tobolka, Můj deník z první světové války, ed. Martin Kučera, Praha 2008 (Pavel Baloun)
  • Jan Štemberk, Fenomén cestovního ruchu. Možnosti a limity cestovního ruchu v meziválečném Československu, Pelhřimov – Praha 2010 (Marie Durmanová)
  • Lubomír Kubík, Jestřábův let. Příběh Jaroslava Foglara, Praha 2009 (Josef Nožička)
  • Fritz Beer, „… a tys na Němce střílel, dědo?“, Praha – Litomyšl 2008 (Pavel Baloun)
  • Petr Mikšíček, Znovuobjevené Krušnohoří. Das wiederentdeckte Erzgebirge, Boží Dar 52009 (Pavel Andrš)

IV. Diplomové práce Semináře českých novověkých a moderních dějin ÚCD FF UK (2000-2009)