Historie – Otázky – Problémy

 

2019/2

Mocensko-politická prezentace a reprezentace českých králů v Lužicích a ve Slezsku (14. – první polovina 17. století)


Vědecké redaktorky čísla

 

Lenka Bobková a Mlada Holá

Editorial

I. Studie

II. Materiály

 • Tereza Dufková

Václav IV. a Dolní Lužice v písemnostech postupimského archivu

 • Jan Zdichynec

Regem solemniter excipere. Církevní obřady při cestách českých králů do hornolužických a dolnoslezských měst ve druhé polovině 16. století 

III. Nekrolog

IV. Recenze, anotace, zprávy

 • Martin BAUCH – Julia BURKHARDT – Tomáš GAUDEK – Václav ŽůREK (edd.), Heilige, Helden, Wüteriche. Herrschaftsstile der Luxemburger (1308–1437), (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des des Mittelalters, Beiheft zu Regesta Imperii 41), Köln – Weimar – Wien 2017 (Lenka Bobková)

 • Božena KOPIČKOVÁ, Česká královna Žofie. Ve znamení kalicha a kříže, Praha 2018 (Tomáš Velička)

 • Marcin A. KLEMENSKI, Albert książę strzelecki (ok. 1300–1370/71), Kraków 2017 (Tomáš Velička)

 • Martin BARUS (ed.), 150 let Filipova. Sborník z konference konané ve dnech 12. a 13. září 2016 v Krásné Lípě a Filipově s edicí akt biskupské vyšetřovací komise z let 1866 až 1872. 150 Jahre Philippsdorf. Sammelband der Tagung am 12. und 13. September 2016 in Schönlinde und Philippsdorf, mit der Edition der Akten der bischöflichen Ermittlungskommission aus den Jahren 1866 bis 1872, Červený Kostelec – Litoměřice 2018  (Michal Sklenář)

 • Ivana BOHÁČOVÁ – Jaroslav PODLISKA a kol., Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté, Praha 2017 (Tomáš Velička)

 • Tematické číslo francouzské revue pro 17. století věnované Slezsku (Jan Zdichynec)

 • Česko-saská výstava v Chemnitz a Praze (Jan Zdichynec)

 • Seznam zkratek
 • Obecné pokyny pro autory