Historie – Otázky – Problémy

 

2019/1

“Totenkultur”: Umrlci a oživené hroby


Vědecké redaktorky čísla

 

Helena Chalupová a Eva Jarošová

Editorial

I. Studie

II. Nekrolog

  • Opustil nás PhDr. Vojtech Dangl, CSc. (Michal Cáp)

III. Recenze, anotace, zprávy

  • Mia KORPIOLA — Anu LAHTINEN (edd.), Death and Dying in Medieval and Early Modern Europe, Helsinki 2015 (Helena Chalupová)

  • Thomas KRZENCK (ed.), Böhmische Bürgertestamente des 15. Jahrhunderts (Quellen zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas 9), Marburg 2017 (Alena Pavlíčková)

  • Petr JANEČEK, Mýtus o pérákovi. Městská legenda mezi folklorem a populární kulturou, Praha 20177 (Vojtěch Čurda)

  • Václav GRUBHOFFER, Zdánlivá smrt. Noční můra osvícenské Evropy, Polička — Praha 2018 (Barbora Jiřincová)

  • Pavel ŠIDÁK, Mokře chodí v suše. Vodník v české literatuře, Praha 2018 (Veronika Laufková)

  • Hastrman, 2018, režie Ondřej Havelka (Jakub Jiřiště)

  • Dvě aktuální konference o dějinách církevních řádů v době předmoderní (Jan Zdichynec)

  • Seznam zkratek
  • Obecné pokyny pro autory