Historie – Otázky – Problémy

 

2018/2

Dětství a mládež v socialistickém Československu


Vědečtí redaktoři čísla

 

Jan Randák a Martina Winkler

Editorial – dětství a mládež

I. Studie

III. Recenze, anotace, zprávy

 

  • Michal MACHÁČEK, Husák, Praha 2017 (Miloš Havelka)

  • Doubravka OLŠÁKOVÁ – Jiří JANÁČ, Kult jednoty. Stalinský plán přetvoření přírody v Československu 1948–1964, Praha 2018 (Eliška Švarná)

  • Daniel ONDŘEJ a kol., Kultura svépomocí. Ekonomické a politické rozměry v českém subkulturním prostředí pozdního státního socialismu a postsocialismu, Praha 2017 (Pavel Kovařík)

  • Christiane BRENNER, Mezi Východem a Západem. České politické diskurzy 1945–1948, Praha 2015 (Michael Durčák)

  • Česko-německé odborné fórum „Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti“ (19.–21. dubna 2018, Mnichov) (Karolína Bukovská – Anna Kolářová)

  • Workshop Ne/způsobilost, postižení a hendikep ve společenských a humanitních vědách (17. února 2018, Praha) (Pavel Šinkovec)

  • 4. Workshop/Tagung des Netzwerks Displaced Persons-Forschung 2018 (12.–14. září 2018, Frankfurt an der Oder, Słubice) (Jana Kasíková)