Historie – Otázky – Problémy

 

2018/1

Public history / Dějiny ve veřejném prostoru


Vědecký redaktor čísla

 

Kamil Činátl

Editorial: Public history / dějiny ve veřejném prostoru

I. Studie


II. Nekrolog

III. Recenze, anotace, zprávy

 

  • Krajinami evropské paměti se Sharon Macdonaldovou. Sharon MACDONALD, Memorylands. Heritage and Identity in Europe Today, London — New York, Routledge, 2013 (Hana Havlůjová)

  • Hans RENDERS — Binne de HAAN — Jonne HARMSMA (edd.), The Biographical Turn. Lives in history, Abingdon — Oxon — New York, Routledge, 2016 (Václav Sixta)

  • Baví nás památky? Hana HAVLŮJOVÁ — Petr HUDEC — Martina INDROVÁ a kol., Památky nás baví I–V, Praha, Národní památkový ústav, 2015 (Kamil Činátl)

  • Alleida ASSMANN, Formen des Vergessens, Göttingen, Wallenstein Verlag, 2016 (Karolína Bukovská)

  • Mají pomníky paměť? Vojtěch KESSLER, Paměť v kameni: druhý život válečných pomníků, Praha, Historický ústav, 2017 (Martin Babička)

  • Zdeněk NEBŘENSKÝ, Marx, Engels, Beatles: myšlenkový svět polských a československých vysokoškoláků, 1956–1968, Praha 2017 (Ondřej Táborský)

  • Jörn LEONHARD — Willibald STEINMETZ (edd.), Semantiken von Arbeit: Diachrone und vergleichende Perspektiven (Schriftenreihe Industrielle Welt 91), Köln, Böhlau Verlag, 2016 (Jakub Raška)

  • Ivan LANDA — Jan MERVART a kol., Imaginace a forma. Mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace. Studie Josefu Zumrovi (Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích 17), Praha, Filosofia, 2018 (Ondřej Holub)

    IV. Seznam a anotace bakalářských a diplomových prací obhájených pod vedením pracovníků oddělení didaktiky, teorie a metodologie historické vědy v letech 2011–2017