Historie – Otázky – Problémy

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic a intelektuální život jeho doby

 


Vědečtí redaktoři čísla:

Marie Koldinská a Jan Zdichynec


I. Studie


II. Recenze, anotace, zprávy

  • Alessandro Catalano, Zápas o svědomí, Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598–1667) a protireformace v Čechách (Pavel Zahradník)
  • Ludmila Kybalová, Dějiny odívání. Renesance (15. a 16. století); táž, Dějiny odívání. Barok a rokoko (Dagmar Kutílková)
  • Lars Behrisch, Städtische Obrigkeit und soziale Kontrolle. Görlitz 1450–1600 (Jan Zdichynec)
  • Jan Al Saheb, Instrukce olomouckého biskupa Viléma Prusinovského z Víckova pro úředníka hukvaldského panství z roku 1570, Sborník státního okresního archivu Frýdek-Místek 8 (Jaroslav Pleskot)
  • Martin Gaži (ed.), Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii (Pavel Zahradník)
  • Peter Burke, Žebráci, šarlatáni, papežové. Historická antropologie raně novověké Itálie. Eseje o vnímání a komunikaci (Marie Koldinská)
  • Karel Černý – Jiří M. Havlík, Jezuité a mor (Pavel Zahradník)
  • Pavel Himl, Zrození vagabunda. Neusedlí lidé v Čechách 17. a 18. století (Marie Koldinská)
  • Bildung und Gelehrsamkeit in der frühneuzeitlichen Oberlausitz (Jan Zdichynec)
  • EUCist Tagung Krisen und Neuanfänge in Zisterzienserklöstern (Jan Zdichynec)

III. Diplomové práce Semináře českých raně novověkých dějin ÚČD FF UK (1999-2008)