Historie – Otázky – Problémy

 

Redakční rada

Hugh LeCain Agnew (Georg Washington University Washington), Zdeněk Beneš (UK Praha), Lenka Bobková (UK Praha), Dana Cerman-Stefanová (Universität Wien), Martin Čapský (Slezská univerzita v Opavě), Jana Čechurová (UK Praha), Kamil Činátl (UK Praha, zástupce předsedy redakční rady), Marie-Elizabeth Ducreux (École des hautes études en sciences sociales Paris – Centre de Recherche Historique CNRS), Jiří Fajt (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas Leipzig – Technische Universität Berlin), Lucyna Harc (Uniwersytet Wrocławski), Pavel Kolář (European University Institute Firenze), Marie Koldinská (UK Praha), Michal Kopeček (UK Praha), Robert Luft (Collegium Carolinum München), Petr Maťa (Central European University Budapest), Jan Randák (UK Praha, předseda redakční rady), Luboš Velek (UK Praha), Josef Žemlička (UK Praha)

Výkonný redaktor

Jan Zdichynec

Adresa redakce

Ústav českých dějin FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 ( hop@ff.cuni.cz, www.hop.ucd.ff.cuni.cz)

Předplatné

Referát ediční činnosti Oddělení vědy FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (edice@ff.cuni.cz)

Grafická úprava a sazba: Studio Lacerta (www.sazba.cz)
Tisk: Tiskárna Protisk, s. r. o., České Budějovice
© Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009
ISSN 1804-1132

Elektronické číslo registrace vedené Ministerstvem školství dle zákona Č. 46/2000 Sb.: E18996