Upozornění pro studenty – prof. M. Nejedlý, Dr.

Seminář středověkých dějin prof. M. Nejedlého navštíví v úterý 6. 3.  nepřístupné vykopávky rotundy sv. Václava z 10. – 11. století s mimořádnou kachlovou podlahou s motivem lvů a gryfů  z doby vlády Vratislava I., dnes v podzemí Malostranského nám.  Našimi průvodci budou dr. Jaroslav Podliska, vedoucí odboru archeologie Národního památkového ústavu a archeoložka dr. Jarmila Čiháková, jež rotundu roku 2004 objevila, prozkoumala a badatelsky zhodnotila. Základní literatura: I. Boháčová – J. Podliska, Průvodce pražskou archeologií, Praha 2017, s. 90-91 (studenti obdrží ode mne xerox této dvoustrany  na příštím semináři).

Sraz je 6. 3.  v 9:15 před hlavním vchodem do Matematicko-fyzikální fakulty UK na Malostranském náměstí.