Upozornění pro studenty- od pof. Rychlíka, DrSc.

Dne 3/12.2019  

o d p a d á  výuka

prof. Rychlíka, DrSc. (z důvodu účasti na konferenci).

Děkujeme za pochopení