Upozornění pro studenty

Přednáškový cyklus České raně novověké dějiny (od počátku 16. do konce 18. století)” bude zahájen ve druhém týdnu letního semestru, tj. první přednáška tohoto cyklu se bude konat ve středu 28. února od 10.50 v č. 200.