Přípravný kurz ke studiu

Přípravné kurzy pořádané Spolkem studentů historie FF UK, o. s. jsou jedinečným projektem. Přípravu na přijímací řízení organizují samotní studenti Filozofické fakulty UK, kteří jím sami prošli. Kurzy se navíc konají přímo v budově Filozofické fakulty. Účastníci si tak mohou zažít atmosféru školy, na kterou se hlásí, v maximální možné míře. Informace