Přijímací zkoušky pro AR 2021/22

 

Bakalářský studijní obor Historie

Den otevřených dveří: 16. 1. 2021 viz https://www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/pravidelne-akce/den-otevrenych-dveri/

Vzorové testy: BcA a BcB

Bakalářský studijní obor Historie se zaměřením na vzdělávání

Navazující magisterské studium Historie – české dějiny v evropském kontextu

Den otevřených dveří: 16. 1. 2021 – viz https://www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/pravidelne-akce/den-otevrenych-dveri/

Navazující magisterské studium Učitelství historie pro střední školy

Den otevřených dveří: 16. 1. 2021 – viz https://www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/pravidelne-akce/den-otevrenych-dveri/

Doktorské studium České dějiny

 • Termín podání přihlášek: do 30.4.2021
 • Termín oborových přijímacích zkoušek: bude upřesněno
 • Náhradní termín přijímací zkoušky: bude upřesněno
 • Předpokládaný počet přijatých studentů: bude upřesněno
 • Podmínky přijímacího řízení obecně
 • Podrobnější informace: bude upřesněno

 • Administrativní poplatek

 • 820 Kč za jednu el. přihlášku na program či dvouspecializaci umožňující samostatné studium

 • 410 Kč za jednu el. přihlášku na program či dvouspecializaci neumožňující samostatné studium (je třeba podat nejméně dvě přihlášky)

 • Údaje pro platbu:

 • Banka: Komerční banka Praha 1

 • Účet: 85631011/0100

 • Konstantní symbol: 0308

 • Variabilní symbol: 820001

 • Specifický symbol: informačním systémem vygenerované číslo (šestimístný kód)

 • SWIFT: KOMB CZ PP

 • IBAN: CZ9601000000000085631011


 • Platbu je možno provést převodem na účet, vkladem v bance na účet či v hotovosti v pokladně FF UK.

 • Adresa majitele účtu: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1.