Termíny na Ústavu českých dějin: září 2020

Státní zkouška magisterská (SZZK)
Obhajoby a ústní SZZK   středa 9. 9. a čtvrtek 10. 9. 2020
Jednou z podmínek úspěšného přihlášení ke zkoušce (přihláška do 14. 7. 2020) je, že práce musí být vložená do SIS a odevzdána ve dvou exemplářích na sekretariátu ÚČD nejpozději do čtvrtka   13. 8. 2020  do 14:00 hod.

Státní zkouška bakalářská (BZZK)
                                         pondělí 7. 9. a úterý 8. 9. 2020
Organizátorem bakalářských zkoušek v září 2020 je Ústav světových dějin, kde uchazeč předkládá a odevzdává  bakalářskou práci a případně získá  i potřebné informace.
Dle sdělení ÚSD je nutné bakalářskou práci odevzdat nejpozději do 17. 8. 2020.

Státní doktorská zkouška (Ph.D.)
                                         pátek  11.9. 2020
Závaznou přihlášku je nutné podat na oddělení vědy + kopii přihlášky odevzdat na ÚČD.

Dílčí doktorandská zkouška
                                         pátek   11. 9. 2020
Závaznou přihlášku je třeba podat nejpozději do  čtvrtka 27. 8. 2020.