TERMÍNY na ÚSTAVU ČESKÝCH DĚJIN

Září 2018

Státní zkouška magisterská (SZZK)
Obhajoby a SZZK-ústní   středa 5. 9. 2018
Obhajoby a SZZK-ústní   čtvrtek 6. 9. 2018

Jednou z podmínek úspěšného přihlášení (přihláška do 12. 7. 2018) je, že práce musí být vložena do SIS a odevzdána ve 2 exemplářích na sekretariát ÚČD nejpozději do středy 15.8.2018 12:00 hod.

Státní doktorská zkouška (Ph.D.)
                                       pátek 7. 9. 2018
Závaznou přihlášku je nutné podat na oddělení vědy + kopii přihlášky odevzdat na ÚČD.

Dílčí doktorandská zkouška
                                       pátek 7. 9. 2018
Závaznou přihlášku je třeba podat nejpozději do  čtvrtka 9. 8. 2018.

Státní zkouška bakalářská (BZZK)
                                       pondělí 3. 9. 2018
                                       úterý 4. 9. 2018
V září 2018 je organizátorem BZZK Ústav světových dějin, kde je uchazeč povinen odevzdat bakalářskou práci (do 6. 8. 2018) a získá i potřebné informace.