Termíny na Ústavu českých dějin – září 2017

 

Státní zkouška magisterská (SZZK)

Obhajoby – středa 6. září 2017

SZZK ústní – čtvrtek 7. září 2017

Jednou z podmínek úspěšného přihlášení (přihláška do 13. července 2017) je, že práce musí být před odevzdáním vytištěných a svázaných exemplářů vložena do SIS, a to obojí nejpozději do středy 16. srpna 2017 do 14 hod.

 

Státní doktorská zkouška (Ph.D.)

pátek 8. září 2017

Závazná přihláška přes oddělení vědy (nejpozději do 30. června) + kopie přihlášky na ÚČD, kde je termín nejpozději do středy 9. srpna 2017.

 

Dílčí doktorandská zkouška

pátek 8. září 2017

Závaznou přihlášku je třeba podat do středy 16. srpna 2017.

 

Státní zkouška bakalářská (BZZK)

pondělí 11. září – úterý 12. září 2017

V září 2017 je organizátorem BZZK Ústav světových dějin, kde je uchazeč povinen odevzdat bakalářskou práci a tam získá i potřebné informace.