Termíny na Ústavu českých dějin květen-červen 2017

Ústav českých dějin vyhlašuje na květen-červen roku 2017 následující termíny:

 

 

Státní zkouška magisterská – SZZK: 29. 5. obhajoby, 30. 5. ústní zkoušky, do 4. 5. odevzdávání diplomových prací

 

Státní zkouška bakalářská – BZK: 21. 6. obhajoby, 22. 6. ústní zkoušky, do 31. 5. odevzdání bakalářských prací

 

Státní doktorské zkoušky, Dílčí doktorské zkoušky: 2. 6.

 

Přijímací řízení do navazujícícho magisterského studia: 8.-9. 6. ústní zkoušky

 

Přijímací řízení do bakalářského studia: 12.-14. 6. ústní zkoušky

 

Přijímací řízení do doktorského studia: 19.-20. 6.

 

Náhradní termín přijímacího řízení do navazujícího magisterského a bakalářského studia: 23. 6.