Termíny na Ústavu českých dějin: květen 2021

Státní doktorská zkouška (Ph.D.)
                                         pátek  28.5. 2021
Závaznou přihlášku je nutné podat na oddělení vědy + kopii přihlášky odevzdat na ÚČD.

Dílčí doktorandská (oborová) zkouška
                                         pátek   28. 5. 2021
Závaznou přihlášku je třeba odevzdat nejpozději do  14. 5. 2021 (formulář je k dispozici na webových stránkách ÚČD a je možné ho zaslat i e-mailem).